כריתת עצים – מהם חוקי מדינת ישראל לגבי כריתת עצים כריתת עצים

כריתת עצים לעצים הרבים הנטועים ברחבי הארץ יש תפקידים רבים. בין שאר התפקידים הם מעניקים לנו צל נגד קרני השמש היוקדות, הם גורמים להיטהרות של החמצן, הם משמשים כחומר להסקה ועוד. כדי להגן על העצים, למנוע את הכחדתם או אפילו את התמעטותם, כריתת עצים מחייבת אישור מיוחד. כריתת עץ ללא אישור מיוחד נחשבת במקרים רבים לעבירה פלילית.

כריתת עצים – מהם כל השלבים לכריתת עץ חוקית

העצים הממוקמים הן במקומות ציבוריים והן במקומות פרטיים נחשבים לעצים מוגנים, ולכן כל עבודה על העצים, בעיקר גיזום וכריתה, מחייבת רישיון מיוחד.

כדי לקבל אישור לכריתת עץ יש לפנות אל נציג קרן קיימת הפועל ברשות המקומית שבה אנו רוצים לכרות את העץ ולקבל אישור לכך. לאחר קבלת האישור עלינו לפנות לכורת מוסמך, כורת בעל אישורים מתאימים וציוד ייעודי.

חוק פקודת היערות הוא חוק ותיק, חוק שקיבלנו בירושה מתקופת המנדט. מטרת החוק היא להגן על העצים מפני כריתה. החוק הורחב על ידי כנסת ישראל בשנת 1997 והוא מדבר על שבעים מיני עצים, עצי בר ונוי, המוגנים מפני כריתה, אלו עצים שיש צורך ברישיון מיוחד כדי לכרות אותם או כדי להעתיק אותם למקום חדש.

חבר הכנסת לשעבר אופיר פז – פינס העביר תיקון לחוק, תיקון 89. במסגרת התיקון לחוק, כל מי שמגיש תוכנית בנייה או תוכנית פיתוח חייב לצרף תשריט מדויק המציין את מספר העצים הנמצאים במתחם המיועד לבנייה או לפיתוח ואת כמות העצים.

התיקון לחוק 89 מגדיר מהו עץ בוגר. כל עץ שגובהו מעל שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר הגזע שלו הוא לפחות עשרה סנטימטר. הגדרה זו כוללת כמעט את כל העצים בארץ וכתוצאה מכך כל העצים הפכו להיות עצים מוגנים. בהתאם לכך תוקן חוק פקודת היערות והוא חל על כל העצים הבוגרים העונים לתיקון 89.

תיקון החוק נכנס לתוקפו ב16 במאי 2010. מתאריך זה במסגרת כל תהליך של אישור בנייה, עניין כריתת העצים מובא לדיון עוד בשלב של אישור התוכנית.

גם אנשים פרטיים המעוניינים לעקור עצים הגינה או להעתיק עץ למקום אחר חייבים להגיש בקשה לאישור כריתת העץ. בכל רשות מקומית יש נציג של הקרן הקיימת לישראל  או פקיד יערות הממונה מטעם הרשות. פקיד היערות אמור לבחון כל בקשה לגופה ולתת תשובה בתוך עשרים ואחד יום.

אם השיב פקיד היערות תשובה שלילית רשאי מגיש הבקשה להגיש ערעור על ההחלטה לפקיד היערות הארצי של הקרן קיימת, אם גם כאן התקבלה תשובה שלילית, אפשר להגיש ערר לפקיד היערות הארצי במשרד החקלאות.

כמו כל בעל מקצוע שאנו בוחרים בהקפדה, כך עלינו לבחור גם את הכורת. חשוב לבדוק מהן ההסמכות שלו, לבדוק האם הוא מצויד בכל האישורים הנדרשים, לוודא כי  יש לו את הכלים הנדרשים ולקבל עליו המלצות. חשוב לדעת כי כריתת עצים בצורה לא נכונה, תפגע בעץ גם לאחר זמן רב.

כריתת עצים – על תפקיד האזרחים

מאחר והאינטרס לשמירה על העצים הוא אינטרס ציבורי מבקש משרד החקלאות שיתוף פעולה מצד הציבור. בכל מקרה של כריתת עצים רשאי כל אזרח לבקש מהכורת להראות לו רישיון כריתה. כאשר מתברר כי כריתת העץ נעשית ללא רישיון, יכול האזרח לפנות בדחיפות לפיקוח העירוני או ליחידת הפיקוח של הקרן הקיימת. יחידות אלו פועלות במהירות, הן מגיעות בתוך מספר דקות למקום ויכולות לעצור את הכריתה ולהציל את העץ.